خدمات ویژه اجاره خودرو پارسی

اجاره خودرو بدون نیاز به سند یا چک جهت ارگانهای دولتی یا بعضی از مشتریان ویژه

سرویس دوره ای کلیه خودروها قبل از تحویل به مشتری

تحویل خودرو به مشتری با بیمه بدنه کامل

تحویل خودرو در منزل یا محل کار مشتری

تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصدی کیلومتر اضافه برای مشتریان ویژه

امکان تعویض خودرو با خودروی دلخواه مشتری در طول مدت رنت ماشین